مثال ها

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

یک پیام اساسی

عنوان با متن زیر

پیام موفقیت!

پیام هشدار، با یک تابع مرتبط با دکمه "تأیید"...

با گذر از یک پارامتر، شما می توانید چیز دیگری را برای "لغو" اجرا کنید".

یک پیام با سرصفحه تصویر سفارشی

یک پیام با تایمر اتوماتیک بسته

توضیحات سفارشی HTML و دکمه ها

پیام با عرض سفارشی، پوسته و پس زمینه

مثال درخواست آژاکس

به عنوان مثال مدال های Chaining (صف)

مثال صف پویا

© 1398 زینزر - طراحی با فارسی سازی توسط جعفر عباسی.