مثال ها

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. em واحد ها.

عنوان مثال جدید

عنوان مثال جدید

عنوان مثال جدید

عنوان مثال جدید

عنوان مثال جدید
عنوان مثال جدید

تغییرات

هر یک از کلاس های اصلاح کننده زیر را اضافه کنید تا ظاهر یک نشان را تغییر دهید.

پیش فرض اولیه موفقیت اطلاعات اخطار خطر

استفاده از .badge-pill کلاس مدرسان برای ایجاد مدالها بیشتر گرد می شود (با بزرگتر border-radius و افقی اضافی padding). مفید است اگر شما از برچسب V3 از دست رفته استفاده کنید.

پیش فرض اولیه موفقیت اطلاعات اخطار خطر
© 1398 زینزر - طراحی با فارسی سازی توسط جعفر عباسی.